شورای دانش آموزی

 

تبلیغات شورای دانش آموزی  97/07/28

رأی گیری و انتخابات شورای دانش آموزی 95/08/04

برای مشاهده عکس ها روی لینک زیر کلیک نمائید.

 
 
 
اولین جلسه ی شورای دانش آموزی روز دوشنبه مورخ 95/08/10 برگزار شد.