شورای دانش آموزی

 

انتخابات شورای دانش آموزی روز شنبه مورخ 93/08/03 برگزار گردید برای مشاهده عکس ها روی شکل زیر کلیک نمائید.